BAREMACIÓN DAS SOLICITUDES DE ADMISIÓN

Infórmase ás/aos solicitantes de prazas  escolares neste centro para o curso 2017/18, que os cursos nos que existen máis solicitudes ca prazas vacantes son:

  •  4º Educación Infantil (3 anos): 91 solicitudes para 75 vacantes.
  • 6º Educación Infantil (5 anos): 2 solicitudes para 0 vacantes.
  • 5º de Primaria: 1 solicitude para 0 vacantes

 

Sendo preciso baremar as solicitudes, mesmo no caso de que non haxa vacantes, ábrese un prazo para aportar no centro a documentación que acredite a puntuación, conforme se recolle na Sección 2ª. Criterios xerais de baremo, artigos 19 e seguintes, da ORDE do 12 de marzo de 2013.

 

PRAZO: do 23 de marzo ao 5 de abril de 2017 ás 14:00 h.

 

O artigo 17.2 da ORDE do 12 de marzo de 2013 establece que “A presentación desta documentación ten carácter voluntario. A falta de presentación desta documentación impedirá valorar o criterio ou criterios para efectos de determinar a puntuación correspondente. “  Igual consideración terá a documentación presentada fóra de prazo (artigo 17.4)

  

No resto dos casos, todas as solicitudes están ADMITIDAS.

 

Publicarase a relación provisional de admitidas/os a partir do 24 de abril. Non se publicarán as puntuacións, podendo as persoas interesadas consultar en secretaría a propia puntuación.

                                                                           

AdxuntoTamaño
Orde 12 marzo 2013.pdf1.15 MB

Powered by Drupal - Design by artinet