Profesorado

Titores

Educación Infantil: Encarnación Soto Rivera.

1º, 2º e 3º de Educación Primaria: Jorge López Cortés.

4º 5º e 6º de Educación Primaria: Vicente Orjales Galdo

 

 

Especialistas

Educación Física: Jorge López Cortés

Lingua extranxeira Inglés: Eva María Castro Ruiz. 

Educación Musical: Vicente Orjales Galdo

Relixión: Carmen García Martínez

Pedagoxía Terapéutica: Cristina Iglesias Rodríguez.