Profesorado

Titores

Educación Infantil: Encarnación Soto Rivera.

1º e 2º de Educación Primaria: Maica.

3º e 4º de Educación Primaria: Pablo Sánchez.

5º e 6º de Educación Primaria: Miguel.

 

Especialistas

Educación Física: Pablo Sánchez.

Lingua extranxeira Inglés: Rosana. 

Educación Musical: -

Relixión: Carmen.

Pedagoxía Terapéutica: Andrés.

Orientador: María

 

Apoios

3º e 4º: Rosana, Miguel e Andrés.

5º e 6º: Andrés e Pablo Sánchez.

Ciencias Sociais de 5º e 6º: Rosana.

Ciencias da Natureza de 3º e 4º e 5º e 6º: Rosana.