Responder ó comentario

INSTALACIÓN DE ABALAR MÓBIL

PREGAMOS ÁS FAMILIAS QUE SE DEN DE ALTA EN ABALAR MÓBIL

 

  Deste xeito  as familias ou titores legais poderán:

  • Consultar os avisos e notificaciós do profesorado ou do centro educativo.
  • Acceder aos datos persoais.
  • Consultar as calificacións.
  • Consultar e xustificar as faltas de asistencia.
  • Consultar as faltas de conduta.
  • Solicitar unha cita de titoría.
  • Consultar os datos do centro educativo.
  • Consultar as incidencias creadas polo profesorado

             

GUÍA ABALAR MÓBIL PARA AS FAMILIAS

FORMULARIO DE INCIDENCIAS E CONSULTAS SOBRE ABALAR MÓBIL

Responder