Skip to Content

Libros de texto e material

LIBROS DE TEXTO CURSO 2018-2019

  Estimadas familias:

Lembramos que os cheques de material e os cheques de libros para 1º e 2º de Ed. Primaria serán entregados ás familias na Secretaría do centro a partires do 3 de setembro.

Os libros de “Fondo Libros” de 3º a 6º de Ed. Primaria serán repartidos polo profesorado o día 12 de setembro no que se inicia o curso. Tamén repartiremos os  libros procedentes de doazóns nese mesmo día.

O libro de Música para 1º de Ed. Primaria publicarase e comunicarase ás familias tamén no mes de setembro.

                                                                                                                Un cordial saúdo                               

                                                                                      O Equipo Directivo

*Publicamos Listaxes dos libros de texto para o curso 2018-2019  como Documentos adxuntos.

AXUDAS PARA LIBROS E MATERIAL 2018-19

FONDO SOLIDARIO LIBROS E AXUDAS PARA LIBROS DE TEXTO E MATERIAL:

·         Libros de texto: de 3º a 6º de Primaria

·         Cheque libros de texto: 1º e 2º de Primaria

·         Cheque material: de 1º a 6º de Primaria

PRAZO MÁXIMO DEVOLUCIÓN DOS LIBROS DE TEXTO do curso 2017/2018: Ata o 22 de xuño.

PRAZOS DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:   DO 22 de maio ata o 22 de xuño ámbolos dous inclusive.

DOCUMENTACIÓN A  PRESENTAR:

  •      Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables.  Se non ten libro de familia ou non reflicte a situación, poderá acreditalo con algún dos seguintes medios:

-    Sentenza  xudicial de separación ou divorcio e/ou convenio regulador onde conste a custodia do       menor.

-        Certificado de convivencia.

-          Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.

  •      Certificado do grao de discapacidade de calquera membro da familia recoñecida por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia (SE É O CASO).
  •       Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar (SE É O CASO).
  •       Certificado ou volante de convivencia, ou informe dos sevizos sociais do concello no caso de que o pai e a nai carezan  de DNI e NIE. 

    As copias deberán vir acompañadas dos ORIXINAIS para a súa compulsa.

* Para o cálculo da renda terase en conta a RENDA DE 2016 (Sumar casiñas 392+405 e dividir entre o número de membros da unidade familiar)

MOI IMPORTANTE:  

O alumnado que remata 6º de Educación Primaria deberá presentar a solicitude no centro no que estea matriculado o vindeiro curso.

As solicitudes deberán vir ben cubertas e asinadas, pregámoslle poñan atención á hora de cubrir todos os apartados. Os responsables do alumno/a entregarán a solicitude na SECRETARÍA do centro. As solicitudes non poderán  ENVIARSE  POLO ALUMNADO.

DATAS DE INTERESE:

Listaxes provisionais:  6 de xullo

Prazo de reclamación: 2 días

Listaxes definitivas: 13 de xullo

 

 

                                                                                                                                O EQUIPO DIRECTIVO

_____________________________________________________________________________________________

ORDE do 9 de maio de 2018 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2018/19. Clica para ler a orde.

 As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica. CLICA.

 Formulario para descargar. CLICA. 

Distribuir contido

RECURSOS EDUCATIVOSby Dr. Radut