Iniciar sesión: Acceso

Secretaría

XORNADA ÚNICA

NON SE IMPLANTA A XORNADA ÚNICA.

OS RESULTADOS DAS VOTACIÓNS FORON OS SEGUINTES:

Censo de familias: 190

Votos emitidos: 136

Votos a favor: 97

Votos en contra: 37

Votos nulos: 2

Admisión e matrícula curso 2017-2018

PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN E MATRICULACIÓN DO ALUMNADO CURSO 2017 - 2018

 
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publicou con data de 1 de febreiro a Orde que regula o procedemento de admisión e matriculación do alumnado  de Educación Infantil, Educación Primaria, ESO e Bacharelato para o curso 2017- 2018
 
 Os alumnos/as que queiran  reservar praza para continuar os seus estudos nun centro adscrito (no noso caso IES "Río Miño"poderán facelo entre o 1 e o 15 de febreiro.
Cubrirán o modelo de solicitude para reserva de praza e entregarano no centro de orixe (CEIP "Laverde Ruíz"). 
 
Se tedes pensado continuar estudos noutro centro distinto ao adscrito teredes que esperar ao prazo de novas admisións.
 
O prazo de admisión e matriculación nun novo centro comezará o 1 de marzo e estenderase ata o día 20 do mesmo mes.
 
Entre as novidades que se introducen na lexislación que desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos para o curso 2017-2018, podemos destacar:

 • A admisión nun centro educativo para o curso 2017-2018, poderá solicitarse a través de Internet, mediante a aplicación "admisionalumnado".
 • As familias poderán cubrir a solicitude na aplicación, marcar os criterios do baremo polo que queiran que se lles valore, chegado o caso, e presentala de forma presencial no centro, ou ben por vía electrónica a través da propia aplicación.
 • O formulario normalizado estará  dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, na aplicación admisionalumnado e tamén será facilitado nos correspondentes centros docentes.
 • A aplicación permite ás familias consultar o estado de tramitación das súas solicitudes en todo momento a través dun código que se xenera ao completar a solicitude que hai que introducir xunto ao DNI.
 • Adáptase o procedemento de admisión e matriculación á normativa actual de servicios de administración electrónica.
 • As familias tamén terán a posibilidade de non aportar documentación algunha á hora de tramitar a admisión no que a documentos elaborados polas Administracións públicas se refire. Autorizando o acceso a Educación, esta se encargará de consultar requisitos ou criterios de baremos como a declaración da renta, o enderezo fiscal, a discapacidade recoñecida pola Xunta ou a condición de familia numerosa. Esta información so se consultará naqueles casos nos que o número de solicitudes de admisión sexa superior ao de prazas ofertadas. 
 • Cando a familia se opoña a que a Administración consulte os datos, deberán acreditar documentalmente e de forma presencial o requisito ou criterio de baremo.ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
 
Anexo I: Reserva de praza
 
Anexo II: Documento de solicitude
 
Enlace a aplicación admisionalumnado

Abalar móbil

Recordamos aos pais e nais dos alumnos a necesidade de rexistrarse na aplicación abalarMóbil para poder recibir notificacións do centro, ver as notas dos seus fillos, xustificar faltas, ... etc

Prazo de matrícula e documentación necesaria.

MATRÍCULA ALUMNADO  CEIP LAVERDE RUÍZ PARA O CURSO 2016/2017.

 

  O prazo de matrícula será do 20 ao 30  de xuño

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA MATRiCULAR ALUMNO/AS.

 

 • Fotocopia dos titulares do Libro de Familia.
 • Fotocopia da folla do Libro de Familia onde figura o neno/a.
 • Fotocopia da cartilla de vacinación.
 • Fotocopia da Tarxeta Sanitaria.
 • 4 Fotografías tamaño carnet.
 • Se o alumnado procede doutro centro aportará no momento de presentar a solicitude  unha certificación na que se faga expresa mención no curso en que se atopa e o CÓDIGO UTILIZADO NA APLICACIÓN XADE.
 • Outros impresos a recoller no centro.

Listaxe de alumnnos/as admitidos para o curso 2016/2017

LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMNOS/AS ADMITIDOS PARA O O  CURSO 2016 – 2017

 

4º EDUCACIÓN INFANTIL

 

 1.  ÁLVAREZ PENAS, HUGO
 2. ASTARIZ CASANOVA, ROI
 3. BARREIRO VAL, VALERIA
 4. BARTOLOMÉ GÓMEZ, ROI
 5. BEIROA PAZ, ALEJANDRO MANUEL
 6. BOO HERNANSANZ, ROI
 7. BOTIGUÉ ANDRADE, THIAGO LUIGI
 8. DADÍN LÓPEZ, ANDRÉS
 9. DERRAR ÁLVAREZ, ELÍAS
 10. DÍAZ MORANDEIRA, VALERIA
 11.  DOMÍNGUEZ OTERO, PABLO
 12. GARCÍA VALLE, CLAUDIA
 13. GÓMEZ TIRADO, DANIEL
 14. HERNÁNDEZ SOUTO, BELA
 15. LENCE LISTE, ARÓN
 16. LÓPEZ SARCEDA, NOA
 17. LÓPEZ VALCARCE, NAIARA
 18. LÓPEZ CANCELA, MATEO
 19. PADERNE VÁZQUEZ, ENZO
 20. RODRÍGUEZ MOTA, CARLOS
 21. RODRÍGUEZ SAORNIL, NEREA
 22.  RODRÍGUEZ COEDO, MANUEL
 1. ROUCO MARQUÉS, ADRIANA
 2. ROZAS GARCÍA, YANIRA
 3. SANTIAGO PIÑÓN, YADHIRA
 4. SAORNIL MORANDEIRA, ICÍA
 5. SOTILLO IZQUIERDO, IRENE
 6. VALIÑA GONZÁLEZ, EMMA
 7. VAZQUEZ ARNÉS, RUI
 8. VILLAR ROCA, NADIA

 

EDUCACIÓN PRIMARIA

 

-  BARREIRO VAL, ÁLVARO …………….…. 1º ED. PRIMARIA

-  

FREIRE CARBALLEIRA, ARTURO ……… 2º ED. PRIMARIA                         

 

O prazo para formalizar a matrícula, que deberá axustarse ao modelo normalizado do anexo III da ORDE do 12 de marzo de 2013, será do 20 ao 30 de xuño.

 

Para a matrícula é necesario pasarse pola Secretaría do Centro ao longo do mes de xuño, onde se lles informará dos documentos que son necesarios.