Mapa Contaminacion Lumínica Chapela

 

PASOS DO TRABALLO A REALIZAR ANTES DO 11/12

NO EXTERIOR

1 Realiza esta folla coa recollida de datos (xa che foi entregada pola profesora)

2. Saca unha foto do foco lumínico

3. Realiza a medición dos LUX coa APP // DESCARGA UN LUXÓMETRO

4. Graba 3 entrevistas

NA CASA FORMULARIO

1. Cubre este formulario

NA CASA MAPA

1. Abre o mapa compartido que tes no mail “Mapa Lumínico Chapela”

2. Crea un punto, no lugar onde fixeches cada recollida de datos cos seguíntes apartados

1. Nome: LUX Cantidade

2. Texto: Todos os campos da folla de investigación: Data/Hora/Tipo Foco/TipoLuz/Halo/Molestia /Incidencia Viviendas/Estado do Foco/Estado Chan

3. Icona Sol :Cor Negra (-25lux) Verde (26-125 lux) Amarelo (126-250) Vermello (+250)

4. Imaxe: Imaxe do Foco de Luz

3. Crea un punto do mapa onde fixeches a entrevista e sube o video vía drive.

1. Nome: Entrevista Nome

2. Icona Video Cor Azul

3. Engadir Video (ligazón do video a carpeta drive ver exemplo)