Enderezo: Rúa do Peirao nº3 Chapela - Redondela (Galicia) Telf: 886 11 06 82 - Email: equipodirectivo@ceipdelaredo.com Horario: L-V 09:00h-14:00

Proxectos Actuais do Centro CURSO 2017-2018

PROXECTOS ACTUAIS DE CENTRO CURSO 2017-2018 

 

   

PROXECTO ANUAL DE CENTRO - Traballo por proxectos EI - EP
"PROXECTO LAIKA: Un paseo polo Universo"

O universo, o espacio, a robótica, a ciencia ficción, a investigación,...conceptos ligados ao noso proxecto Anual 2017-2018 o cal pretende salientar a metodoloxía STEM en Infantil e Primaria (Science, Technolo-gy, Engineering and Maths) favorecendo unha aprendizaxe integrada de todas as disciplinas científicas, mediante a resolución de problemas en situacións abertas e non estruturadas, usando conxuntamente os contidos y procedementos destas disciplinas. Así mesmo intentarase potenciar a visibilización da muller e de Galicia nestes eidos científicos con obradoiros de interese.

Máis info: equipodirectivo@ceipdelaredo.com
Colabora: Moitas entidades
Web do proxecto: http://laika.ceipdelaredo.com

  PROXECTOS  SOCIAIS 
 

EDUCACIÓN EMOCIONAL

Somos un dos 8 centros en Galicia seleccionados para realizar un innovador proxecto de desenvolvemento da educación emocional, social e da creatividade baixo a financiación da Fundación Botín, Fundación Barrie e a Consellería de Educación. Un proxecto que durará 3 anos no que os docentes do centro formaranse nos devanditos 3 eidos, realizaranse obradoiros para as familias e o alumnado traballará dunha maneira directa e vivencial o aspecto socioemocional. O centro poderá nutrirse de recursos exclusivos, así como ter acceso a persoal especializado nesas materias e contribuír nos informes anuais internacionais sobre boas prácticas. Unha nova oportunidade para diversificar metodolóxica e curricularmente o noso centro en base a demanda social dunha educación emocional que xere alumnado máis competente, autónomo e motivado.

Máis info: ep5@ceipdelaredo.com
Colabora: Fundación Botín.

FARO DA ESCOLA

O centro colabora co Faro de Vigo na formación do alumnado como redactores do seu contorno máis inmediato con obradoiros de imaxe, texto, maquetación, impresión así como xuntanzas intercentros. Así mesmo posibilita a creación dun periodico escolar a cargo do alumnado.

Máis info: ep6@ceipdelaredo.com
Colabora: Faro de Vigo

EDUEMPRENDE - VOLUNTARIADO MIÚDO 

O Centro foi seleccionado para participar nunha serie de obradoiros que potencian o sentido da iniciativa e o espirito emprendedor (Competencia recollida na LOMCE) no alumnado de 5º e 6º tales como: 

Obradoiros "Depoemprende+ Atrévete"+ Voluntariado Miúdo: O obxectivo deste programa é dar a coñecer ao alumnado directamente o tecido industrial da súa contorna, en concreto as empresas das diferentes asociacións empresariais colaboradoras, e sensibilizar á comunidade educativa da importancia de construír e fomentar unha nova cultura emprendedora. Partindo de ideas do alumnado ver as súas posibilidades na práctica empresarial guiados por novos emprendedores actuais.

- Pasaportes Solidarios: É un programa que pretende rexistrar as boas accións do alumnado mediante probas e gymcanas sociais para o rematar o pasaporte ter sorpresas e recompensas.

- Tapones Solidarios: Tras convenio coa Fundación SEUR participamos na colleita de tapóns para axudar a rapaces concretos no ámbito comarcal e nacional

- Recollida de Xoguetes e Roupa Usada: Cunha finalidade solidaria ao longo de todo o ano existe un contenedor para colaborar cos máis necesitados.

Máis info: ep5@ceipdelaredo.com
Colabora: Fundación BBVA - FP Xunta de Galicia - Consellería de Política Social

  PROXECTOS  MEDIO AMBIENTE
  O MONTE VIVO

Este programa é unha iniciativa de educación ambiental que pretende introducir á infancia nos conceptos básicos da conservación da natureza a través da visita a parques naturais; os recursos naturais (avifauna) e fomentar a súa sensibilización cara a natureza, conectar ao neno/a co seu contorno, e as perspectivas de negocio dentro dun desenvolvemento sustentable.

Máis info: ep6@ceipdelaredo.com
Colabora: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas 

 

VOZ NATURA - HORTA ESCOLAR - 

Proxecto permanente no que alumnado planta, cuida e cultiva diferentes especies no centro, para o seu disfrute, parendizaxe e consumo. Todo realizado con material de refugallo onde a reciclaxe/compostaxe e o coidado e sustentabilidade do medio é unha constante.

Máis info: ep5@ceipdelaredo.com
Colabora: Consellería de Medio Rural e do Mar | SOGAMA | Grupo Voz 

  PROXECTOS 

 SEGURIDADE

 

 MOITOLLO NA ESCOLA

O obxectivo do programa é a prevención dos riscos na infancia e na adolescencia. O programa inclúe dúas vertentes: a formación do alumnado na prevención de riscos para lograr a maior autonomía posible dentro da súa idade e a sensibilización ante os riscos a toma de medidas de protección da súa contorna:

  • Prevención en seguridade
  • Prevención en riscos hixiénicos
  • Prevención de riscos ergonómicos e psicosociais.

Máis info: ef@ceipdelaredo.com
Colabora: ISSGA

PLAN DIRECTOR

Ofrece a los centros docentes charlas informativas/formativas sobre temáticas cómo: acoso escolar, drogas y alcohol, violencia de género, nuevas tecnologías, bandas juveniles, etc.; charlas impartidas por personas expertas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y dirigidas al conjunto de la comunidad educativa  (alumnado, profesorado, familias).

Máis info: ep6@ceipdelaredo.com
Colabora: Policia Nacional

MOBILIDADE SOSTIBLE E SEGURA

O obxectivo do programa é promover modos de mobilidade sostibles e seguros para toda a sociedade adaptados ao contexto viario en que vive o alumnado. Partindo desta base quérese reintroducir a educación viaria na escola non como a aprendizaxe de normas e sinais para futuros condutores, senón cunha finalidade transformadora que cuestione os modos de mobilidade imperantes e que favoreza a participación do alumnado na elaboración de propostas de mellora que garantan a súa seguridade nos seus desprazamentos e, sobre todo, que promovan modos de mobilidade máis saudables para toda a comunidad.

Máis info: ep6@ceipdelaredo.com
Colabora: Ministerio do Interior (Dirección Xeral de Tráfico)

  PROXECTOS

REFORZO EDUCATIVO

   

CENTRO PLURILINGÜE

Dende o curso 2015-2016 o centro introduciu paulatinamente o francés como 2ª lingua estranxeira, tanto nas materia de libre configuración como en seccións bilingües na área de plástica. O curso 2017-2018 será o primeiro na que toda a etapa de primaria curse francés e inglés de maneira obrigatoria no centro sendo o único centro de primaria en Galicia que o oferta.

Máis info: equipodirectivo@ceipdelaredo.com

Colabora: Consellería de Educación

   

CONTRATOS _ PROGRAMA
"Proxecto de acompañamento e reforzo educativo" 

XANEIRO 2018

Totalmente gratuíto dirixido ao alumnado de 3º,4º, 5º e 6º de primaria con horario de tarde 16:00h - 18:00h no centro. O programa de reforzo educativo está destinado a todo o alumnado que precisa apoio educativo fora do horario escolar, co cal pretendese fornecer as súas  competencias básicas .

Máis info: equipodirectivo@ceipdelaredo.com
Colabora: Consellería de Educación

   PROXECTOS

SAÚDE 

    PROXECTO DEPORTIVO DE CENTRO

 O proxecto implica unha serie de dinámicas a realizar no centro educativo para xestionar o tempo de lecer dunha maneira lúdica. Así pois todo alumnado realiza unha serie de obradoiros para potenciar a súa saúde e maximizar a súa condición física. O proxecto divídese en 4 subprogramas: 

  • Xogade: Actividades deportivas regulamentadas intercentros.
  • + e Mellor Educación Física: Aumento das sesións de EF no centro.
  • Móvete +: Aprendizaxe de coreografías en tempo de lecer.
  • DAFIS: Análise biométrico da condición física do alumnado.

Máis info: ef@ceipdelaredo.com
Colabora: Consellería de Sanidade

 

ALIMÉNTATE BEN - FROITAS - LEITE ESCOLAR

Ao longo do ano o centro establece 3 meses de fomento do consumo de froita e leite. Para sensibilizar aos rapaces no consumo de devanditos alimentos así como probar diferentes formas de consumo non cotías dende unha entorna educativa.

Máis info: ep5@ceipdelaredo.com
Colabora: FOGGA- Consellería de Medio Rural e do Mar

   OUTROS

 

 

ROTEIRO BOTÁNICO

Proxecto permanente no que se identifican as especies do centro educativo. Os carteis das especies estan sitos dentro do propio centro con audioguías accesibles vía códigos QR. 

Máis info: equipodirectivo@ceipdelaredo.com
Colabora: Concello de Redondela
Ver Proxecto: Ver proxecto

MARATÓN 2018

MAIO 2018

Maratón escolar realizado co gallo das Letras Galegas que auna o deporte, a actividade física e a convivencia entre centros.