Enderezo: Rúa do Peirao nº3 Chapela - Redondela (Galicia) Telf: 886 11 06 82 - Email: equipodirectivo@ceipdelaredo.com Horario: L-V 09:00h-14:00

Proxectos Actuais do Centro CURSO 2018-2019

PROXECTOS ACTUAIS DE CENTRO CURSO 2018-2019 

 

 

PROXECTO ANUAL DE CENTRO - Traballo por proxectos EI - EP
"DE VOLTA AO SÉCULO XX"

A historia, os persoeiros, a ciencia, os inventos, a política, arte, música,...conceptos ligados ao noso proxecto Anual 2018-2019 o cal pretende salientar a metodoloxía colaborativa en Infantil e Primaria (favorecendo unha aprendizaxe integrada de todas as disciplinas, mediante a resolución de problemas en situacións abertas e non estruturadas, usando conxuntamente os contidos y procedementos destas disciplinas. Así mesmo intentarase potenciar a visibilización da muller e de Galicia nestes século con obradoiros de interese. Cada aula abandeirará unha década do século XX dentro do proxecto para que mensualmente presenten os seus logros, investigacións e achados a todo o centro. A

As familias poderán participar activamente no apartado: http://participa.ceipdelaredo.comeipdelaredo.com

Colabora: Moitas entidades
Web do proxecto: http://proxectoseculoxx.ceipdelaredo.com

PROXECTOS    STEM
 

CENTRO EDIXGAL

O proxecto Educación Dixital (E-Dixgal) ten como obxecto favorecer a incorporación xeneralizada das tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) no desenvolvemento da actividade educativa, facilitando aos centros adscritos á Rede Abalar a dispoñibilidade de libros e doutros materiais dixitais cos que poidan desenvolver o seu proxecto curricular de 5º e 6º de educación primaria.

 

 

PROXECTOS STEM

Robótica Educativa

O centro pertence a rede de centros de róbótica educativa dotado de packs de mbots e impresoras 3d para o seu uso curricular

6ª Hora Retos STEM

O centro dinamiza o traballo por proxectos en materia STEM con retos semanais para a realización por parte do alumnado.

Ver: http://retosstem.ceipdelaredo.com

Club de Ciencias

Dentro das dinámicas do centro incluídas nas dinámicas STEM, que pretende traballar o ámbito científico e o universo, presentámosvos a creación do noso Club de Ciencia: LAREDOLAB 361º en colaboración coa Xunta de Galicia.

Tendo por finalidades traballar as materias STEM (science, technology, engineering y mathematics) en base a proxectos lúdicos de ciencia e experimentación onde haberá un fomento da presencia feminina (discriminación positiva) neste eido científico-tecnolóxico. O alumnado pertencente ao clube, realizará experimentos didácticos (fluídos, materias, ópticos, motrices…) elaborará proxectos baseados nas matemáticas/tecnoloxías e construirá/creará obxectos con diferentes soportes e ferramentas.

Ver: http://clubciencia.ceipdelaredo.com

asdasd

Aprendo Programando

O obxectivo é facer que a programación sexa o medio polo que se leva a cabo o proceso de aprendizaxe, que debe estar caracterizado por ter a maior autonomía posible permitindo o desenvolvemento da capacidade creativa do alumnado. Cada centro participante elaborará e entregará un proxecto centrado na creación de polo menos un produto ideado e programado polo alumnado, mediante a ferramenta Scratch que presentará, nos prazos establecidos, ao concurso "Deseño de aplicacións informáticas coa ferramenta Scratch".

PROXECTOS  SOCIAIS 

EDUCACIÓN EMOCIONAL

Somos un dos 8 centros en Galicia seleccionados para realizar un innovador proxecto de desenvolvemento da educación emocional, social e da creatividade baixo a financiación da Fundación Botín, Fundación Barrie e a Consellería de Educación. Un proxecto que durará 3 anos no que os docentes do centro formaranse nos devanditos 3 eidos, realizaranse obradoiros para as familias e o alumnado traballará dunha maneira directa e vivencial o aspecto socioemocional. O centro poderá nutrirse de recursos exclusivos, así como ter acceso a persoal especializado nesas materias e contribuír nos informes anuais internacionais sobre boas prácticas. Unha nova oportunidade para diversificar metodolóxica e curricularmente o noso centro en base a demanda social dunha educación emocional que xere alumnado máis competente, autónomo e motivado.

Máis info: ep5@ceipdelaredo.com
Colabora: Fundación Botín.

FARO DA ESCOLA

O centro colabora co Faro de Vigo na formación do alumnado como redactores do seu contorno máis inmediato con obradoiros de imaxe, texto, maquetación, impresión así como xuntanzas intercentros. Así mesmo posibilita a creación dun periodico escolar a cargo do alumnado.

Máis info: ep6@ceipdelaredo.com
Colabora: Faro de Vigo

 

ESCOLA DE NAIS/PAIS

Segundo RESOLUCIÓN do 3 de xullo de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, a consellería apoia á creación e ao funcionamento das escolas de nais e pais reguladas pola Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa. por todo iso constitúese no centro unha Escola de Pais e Nais para satisfacer unha demanda crecente. A finalidade e de xerar un punto de encontro entre profesionais de diferentes ámbitos educativos co gallo de fornecer a relación directa entre familia escola sobre temáticas de interese no centro educativo. Por todo iso o Dpto. de Orientación programa unha serie de charlas baixo unha temática para este curso 2018-2019

Apúntate: http://www.edu.xunta.gal/centros/ceiplaredo/?q=node/58

PROXECTOS  MEDIO AMBIENTE
O MONTE VIVO

Este programa é unha iniciativa de educación ambiental que pretende introducir á infancia nos conceptos básicos da conservación da natureza a través da visita a parques naturais; os recursos naturais (avifauna) e fomentar a súa sensibilización cara a natureza, conectar ao neno/a co seu contorno, e as perspectivas de negocio dentro dun desenvolvemento sustentable.

Máis info: ep6@ceipdelaredo.com
Colabora: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas 

 

VOZ NATURA - HORTA ESCOLAR - 

Proxecto permanente no que alumnado planta, cuida e cultiva diferentes especies no centro, para o seu disfrute, parendizaxe e consumo. Todo realizado con material de refugallo onde a reciclaxe/compostaxe e o coidado e sustentabilidade do medio é unha constante.

Máis info: ep5@ceipdelaredo.com
Colabora: Consellería de Medio Rural e do Mar | SOGAMA | Grupo Voz 

PROXECTOS 

 SEGURIDADE

 MOITOLLO NA ESCOLA

O obxectivo do programa é a prevención dos riscos na infancia e na adolescencia. O programa inclúe dúas vertentes: a formación do alumnado na prevención de riscos para lograr a maior autonomía posible dentro da súa idade e a sensibilización ante os riscos a toma de medidas de protección da súa contorna:

  • Prevención en seguridade
  • Prevención en riscos hixiénicos
  • Prevención de riscos ergonómicos e psicosociais.

Máis info: ef@ceipdelaredo.com
Colabora: ISSGA

PLAN DIRECTOR

Ofrece a los centros docentes charlas informativas/formativas sobre temáticas cómo: acoso escolar, drogas y alcohol, violencia de género, nuevas tecnologías, bandas juveniles, etc.; charlas impartidas por personas expertas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y dirigidas al conjunto de la comunidad educativa  (alumnado, profesorado, familias).

Máis info: ep6@ceipdelaredo.com
Colabora: Policia Nacional

MOBILIDADE SOSTIBLE E SEGURA

O obxectivo do programa é promover modos de mobilidade sostibles e seguros para toda a sociedade adaptados ao contexto viario en que vive o alumnado. Partindo desta base quérese reintroducir a educación viaria na escola non como a aprendizaxe de normas e sinais para futuros condutores, senón cunha finalidade transformadora que cuestione os modos de mobilidade imperantes e que favoreza a participación do alumnado na elaboración de propostas de mellora que garantan a súa seguridade nos seus desprazamentos e, sobre todo, que promovan modos de mobilidade máis saudables para toda a comunidad.

Máis info: ep6@ceipdelaredo.com
Colabora: Ministerio do Interior (Dirección Xeral de Tráfico)

PROXECTOS

REFORZO EDUCATIVO

 

CENTRO PLURILINGÜE

Dende o curso 2015-2016 o centro introduciu paulatinamente o francés como 2ª lingua estranxeira, tanto nas materia de libre configuración como en seccións bilingües na área de plástica. O curso 2017-2018 será o primeiro na que toda a etapa de primaria curse francés e inglés de maneira obrigatoria no centro sendo o único centro de primaria en Galicia que o oferta.

Máis info: equipodirectivo@ceipdelaredo.com

Colabora: Consellería de Educación

 

CONTRATOS _ PROGRAMA
"Proxecto de acompañamento e reforzo educativo" 

XANEIRO 2019

Totalmente gratuíto dirixido ao alumnado de 3º,4º, 5º e 6º de primaria con horario de tarde 16:00h - 18:00h no centro. O programa de reforzo educativo está destinado a todo o alumnado que precisa apoio educativo fora do horario escolar, co cal pretendese fornecer as súas  competencias básicas .

Máis info: equipodirectivo@ceipdelaredo.com
Colabora: Consellería de Educación

 PROXECTOS

SAÚDE 

 

RECREOS MOVIDIÑOS

Organización dos recreos do centro para favorecer a inclusión e as dinámicas cooperativas: 

Ver: https://www.edu.xunta.gal/centros/ceiplaredo/?q=node/741

 

NEUROMOTRICIDADE NA AULA

Actividades programadas en el aula 2 veces al día de no más de 5´de duración para la activación o relax de los alumnos/as.

Ver programa: https://www.mecd.gob.es/educacion/mc/neurociencia-educativa/plan.html

  PROXECTO DEPORTIVO DE CENTRO

 O proxecto implica unha serie de dinámicas a realizar no centro educativo para xestionar o tempo de lecer dunha maneira lúdica. Así pois todo alumnado realiza unha serie de obradoiros para potenciar a súa saúde e maximizar a súa condición física. O proxecto divídese en 4 subprogramas: 

  • Xogade: Actividades deportivas regulamentadas intercentros.
  • + e Mellor Educación Física: Aumento das sesións de EF no centro.
  • Móvete +: Aprendizaxe de coreografías en tempo de lecer.
  • DAFIS: Análise biométrico da condición física do alumnado.

Máis info: ef@ceipdelaredo.com
Colabora: Consellería de Sanidade

 

ALIMÉNTATE BEN - FROITAS - LEITE ESCOLAR

Ao longo do ano o centro establece 3 meses de fomento do consumo de froita e leite. Para sensibilizar aos rapaces no consumo de devanditos alimentos así como probar diferentes formas de consumo non cotías dende unha entorna educativa.

Máis info: ep5@ceipdelaredo.com
Colabora: FOGGA- Consellería de Medio Rural e do Mar

 OUTROS

 

ROTEIRO BOTÁNICO

Proxecto permanente no que se identifican as especies do centro educativo. Os carteis das especies estan sitos dentro do propio centro con audioguías accesibles vía códigos QR. 

Máis info: equipodirectivo@ceipdelaredo.com
Colabora: Concello de Redondela
Ver Proxecto: Ver proxecto

MARATÓN 2019

MAIO 2019

Maratón escolar realizado co gallo das Letras Galegas que auna o deporte, a actividade física e a convivencia entre centros.