INFORMACIÓN AOS PAIS/NAIS

Achegamos información  a pais/nais e titores/as sobre diferentes aspectos da organización escolar do noso Centro que seguro será do seu interese. Dita información xa foi achegada por correo electrónico e por carta aos que non dispoñen deste medio.

CARTA

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Estas son as actividades extraescolares que oferta a ANPA para o presente curso 2016/17. Todas elas están pendentes de que haxa un número suficiente de demandantes para poder levalas a cabo.

ACTIVIDADES

FONDO LIBROS

Procedemos a publicar as listas DEFINITIVAS de libros de préstamo de cara o curso 2016/17. Nas listas figuran os

libros que serán entregados a cada alumno/a por parte do Centro.

O resto dos libros deberán ser mercados ata completar a lista publicada para cada curso.

Os libros serán entregados en setembro.

LISTAS definitivas.

PERIODO DE ADAPTACIÓN DE ALUMNADO DE INFANTIL DE 3 ANOS. CURSO 2016/17

No seguinte enlace poden consultar o calendario de adaptación para alumnado de 3 anos que se incorporan ao centro. 

Período de adaptación

LIBROS DE TEXTO CURSO 2016/17

Aquí pode consultar os libros de texto para o curso 2016/17 e o material para infantil.

Nota: Os libros de Inglés de Infantil pubricados anteriormente estaban descatalogados pola editorial e procedemos a poñer os actualizados.

AXUDAS DO CONCELLO DE SANTIAGO

Convocatoria de bolsas do Concello para comedor escolar, conciliación, actividades extraescolares e material escolar, estas últimas só para o alumnado do segundo ciclo de Educación Infantil.

 

ACTIVIDADES MES DOS LIBROS

Aquí tedes unha pequena mostra das actividades propostas dende a biblioteca para conmemorar o Mes dos Libros.

Dende encontros con escritores, Concurso "O meu libro favorito", obradoiro de lectura entre niveis sobre o PDI "Cinturón verde", Padriños e Madriñas lectores...

Premede nas imaxes para ver máis sobre cada unha delas.

 

Tags: Animación á lectura

LISTAS DEFINITIVAS

DÍA DA ÁRBORE

Inicio do procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2016/2017

Orde que regula o proceso 

Calendario do proceso.

RESERVA DE PRAZA CENTROS ADSCRITOS  -  DO 1 AO 15 DE FEBREIRO

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN  - DO 1 AO 29 DE MARZO AMBOS INCLUSIVE

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

1 - SOLICITUDE DEBIDAMENTE CUBERTA (ANEXO II)

2 - FOTOCOPIA DA FOLLA DE INSCRICIÓN NO LIBRO DE FAMILIA OU DNI

3 - DE OPTAR PRAZA NEE ACHEGAR DOCUMENTO ACREDITATIVO

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DOS CRITERIOS DE ADMISIÓN (SE FOSE NECESARIO)  - 10 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DO 29 DE MARZO

PUBLICACIÓN DAS LISTAXES PROVISIONAIS DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS - ANTES DO 25 DE ABRIL

PERÍODO DE RECLAMACIÓNS - CINCO DÍAS HÁBILES A PARTIR DA PUBLICACIÓN

PUBLICACIÓN DAS LISTAXES DEFINITIVAS - ANTES DO 15 DE MAIO

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA - DO 20 AO 30 DE XUÑO