Consello escolar

Composición do Consello Escolar 2018

O Consello Escolar do CEIP Labarta Pose está formado por cinco representantes do profesorado, cinco representantes dos pais/nais, un representante do Concello e un representante do persoal non docente, ademais do equipo directivo. Estes son os seus integrantes. 

 

DIRECTORA: Mª Jesús López Añón

XEFA DE ESTUDOS: Beatriz Romero Gómez  

SECRETARIA: Marta Canto Souto

 

 

REPRESENTANTES DO PROFESORADO: Sinda Cundíns Caamaño

                                                                    Xaquín Rama Mato

                                                         Patricia Oanes Mato

                                                         Sandra Lema Ozón

                                                         Laura Mª Mosquera Villar

                                                         

                                                                                            

REPRESENTANTES DOS PAIS/NAIS:  Belinda Costa Núñez

                                                      Martina Rodríguez Canay

                                                      Mª Jesús Rodríguez Espasandín (ANPA)

                                                      Sonia Pose Canosa

                                                      Eva Mª Martínez López

                                                   

 

REPRESENTANTE DO CONCELLO:   Óscar  Lema Romero

 

REPRESENTANTE DO PERSOAL NON DOCENTE:  Silvia Mª Mira Devesa

Distribuir contido