Organigrama

MESTRES DO CENTRO 2017-18

 

EQUIPO DIRECTIVO

DIRECTORA

María Jesús López Añón

XEFA DE ESTUDIOS

Beatriz Romero Gómez

SECRETARIA

Marta Canto Souto

 

 

 

 

 

EQUIPO de EDUCACIÓN INFANTIL

4º EI

Patricia Oanes Mato

5º EI

Nerea Pastoriza Amado

6º EI

Selma Carolina Tomé Díaz

 

 

 

 

 

EQUIPO de EDUCACIÓN PRIMARIA

ED. PRIMARIA

1º de primaria

Carmen Infante Cal

2º de primaria

Sandra Lema Ozón

3º de primaria

Mª Beatriz Romero Gómez

4º de primaria

Luisa Mª Vidal Gómez Travecedo

5º de primaria

Mª Cristina García Seoane

6º de primaria

Sinda Cundíns Caamaño

 

 

 

 

 

ESPECIALISTAS

LINGUA ESTRANXEIRA (INGLÉS)/ SECCIÓN BILINGÜE

Laura Mª Mosquera Villar

EDUCACIÓN FÍSICA

Marta Canto Souto

ED. ARTÍSTICA

Yolanda Insua Lema

PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA

José Manuel Madera García

AUDICIÓN E LINGUAXE

Tamara Lema Rodríguez

RELIXIÓN

Xaquín Rama Mato

ORIENTADORA

Rocío Iglesias Couselo

APOIO A EDUCACIÓN INFANTIL

Mª Jesús López Añón

 

 

 

 

 

COORDINADORES

ED. INFANTIL

Patricia Oanes Mato

E.D.L.G.

Tamara Lema Rodríguez

E.A.E.C.

José Manuel Madera García

BIBLIOTECA

Sinda Cundíns Caamaño

TICs

Marta Canto Souto

Distribuir contido