Gratuidade solidaria 2017-18

Aqueles alumnos/as que o desexen e cumpran os requisitos poderán acollerse segundo a orde do 16 de Maio de 2017 á axuda para adquisición de libros de texto(1º e 2º) ou a adhesión ao Fondo Solidario (3º e 4º). O alumnado de 5º e 6º deste centro está adherido ao Proxecto EDIXGAL, polo que non emprega libros de texto.

Así mesmo para todo o alumnado de Primaria con rendas per cápita iguais ou inferiores a 5.400 euros hai destinadas axudas para a adquisición de material escolar.

AdxuntoTamaño
circular libros de texto 2016-17.pdf431.24 KB
anexo I gratuidade solidaria.pdf2.21 MB