CURSO 2021-2022

Portada

 

 

CEIP JOSÉ MARÍA LAGE

Pedro Castiñeiras s/n

15330 ORTIGUEIRA

entrada centro

  

Correo electrónico: ceip.josemaria.lage@edu.xunta.gal

 

Teléfono: 881 93 04 17

 

 

 

 

 

 

EQUIPO DE LINGUAS ESTRANXEIRAS

 

O equipo de linguas estranxeiras, no curso 2022-2023, está composto por:

 

 • Belén Vizoso García: 1º, 2º, 4º e 5º de Primaria. 

 

 • Lucas López Mariño: Infantil, 3º e 6º de Primaria. 

 

 

 

Especialistas

Os mestres especialistas en Educación Física son:

 • Jesús Flórez Linares ( Educación Primaria)

 

 • José Manuel Muiño (Psicomotricidade en Infantil)

5º Nivel

O equipo de 5º nivel de Educación Primaria, durante o curso 2022-2023, está integrado por:

 

 • Ana Dono Vázquez  (titora de 5º)

 

 • Margarita Rodríguez García (titora de 5º)

 

 • Jesús Flórez Linares (mestre de educación física)

 

 • Belén Vizoso García (mestra de inglés)

 

 • Gloria Quintana Fernández (mestra de Educación Artística: Música e Plástica) 

  

 • Andrea García (mestra de relixión) 

 

 

PRIMEIRO DE PRIMARIA

O equipo do 1º nivel de Educación Primaria, no curso 2022/2023, está composto polos seguintes membros:

 • Tamara Salgueiro Veiga (mestra titora de 1º).

 

    . José Manuel Muiño (mestre de matemáticas)

 

 • Jesús Flórez Linares (meste de educación física).

 

 • Belén Vizoso García (mestra de inglés e plástica).

 

 • Gloria Quintana Fernández (mestra de música).

 

 •  Andrea García Soage (mestra de relixión)

 

 

DÍA DAS LETRAS GALEGAS 20222

 
ALUMNADO DE 5º E 6º 
CEIP JOSE MARÍA LAGE
 
Distribuir contido