PLAN DE CONTINXENCIA

Publicación do Plan de Continxencia sobre actuacións en caso de abrochos ou confinamentos para o curso 2020-2021.

ACCESO AO DOCUMENTO