MODIFICACIÓNS DAS PROGRAMACIÓNS PARA O TERCEIRO TRIMESTRE

 

Programacións do 3º trimestre adaptadas segundo as Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

 

1º DE PRIMARIA

 

Programación (Lengua Castellana, Lingua Galega, Matemáticas, Ciencias da Natureza, Ciencias Sociais, Plástica, Valores)

Música

Inglés

Ed. Física

 

2º Primaria

Programación (Lengua Castellana, Lingua Galega, Matemáticas, Ciencias da Natureza, Ciencias Sociais)

Música

Expres. Plástica

Valores

Inglés

 

3º Primaria

Programación  (Lengua Castellana, Lingua Galega, Matemáticas, Ciencias da Natureza, Ciencias Sociais, Plástica, Valores)

Música

Inglés

 

4º Primaria

Programación (Lengua Castellana, Lingua Galega, Matemáticas, Ciencias da Natureza, Ciencias Sociais, Plástica, Valores)

Música

Inglés

 

5º Primaria

Programación (Lengua Castellana, Lingua Galega, Matemáticas, Ciencias da Natureza, Ciencias Sociais, Plástica)

Música

Inglés

Valores

 

6º Primaria

Lengua Castellana

Lingua Galega

Matemáticas

Ciencias da Natureza

Ciencias Sociais

Plástica

Música

Inglés

Robótica

Valores

 

 ESPECIALISTAS:

Educación Física (2º a 6º de Primaria)

Relixión