INSTRUCIÓNS PARA O TERCEIRO TRIMESTRE

 

A Consellería publicou as instrucións para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019-2020, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

No seguinte enlace poderedes acceder ao documento.

 

Instrucións do 27 de abril

 

O centro a partir de ditas instrucións revisarán e adaptarán as programacións didácticas para o terceiro trimestre. Ditas modificacións serán publicitadas na páxina web do centro.