PROCEDEMENTOS ADMISIÓN ALUMNDADO - CURSO 2021-2022 / XORNADA DE PORTAS ABERTAS VIRTUAL

RESUME DO PROCESO DE ADMISIÓN DO ALUMNADO PARA O CURSO 2021-2022

 

PROCESOS

PRAZOS

DOCUMENTACIÓN

RESERVA CENTROS ADSCRITOS

(ATENCIÓN AS NENAS E NENOS QUE XA ESTÁN MATRICULADOS NO NOSO CENTRO XA TEÑEN A PRAZA RESERVADA)

11 DE XANEIRO

AO

8 DE FEBREIRO

ANEXO I ED550A (ENTREGARASE NO NOSO CENTRO)

TERANNO QUE CUBRIR O ALUMNADO DE 6º DE EP QUE VAIA O CURSO QUE VÉN AO IES VALADARES

PUBLICACIÓN DE PRAZAS VACANTES PARA O CURSO 2021-2022

ANTES DO 1 DE MARZO

Publicarase na páxina web e no taboleiro interioe do centro.

SOLICITUDE DE PRAZA ORDINARIA ( NOUTROS CENTROS OU NOVA ADMISIÓN)

DO 1 AO 22 DE MARZO

- ANEXO II ED550B

- FOTOCOPIA DO LIBRO DE FAMILIA

PUBLICACIÓN DE LISTAXES PROVISIONAIS DE ADMITID@S

ANTES DO 25 DE ABRIL

Publicarase no taboleiro interior do centro. No caso de que todo o alumnado sexa admitido, quedará reflectido este feito na páxina web ,non aparecendo nin nomes nin apelidos ( lei de protección de datos)

PUBLICACIÓN DE LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMITID@S

ANTES DO 15 DE MAIO

Publicarase no taboleiro interior do centro. No caso de que todo o alumnado sexa admitido, quedará reflectido este feito na páxina web ,non aparecendo nin nomes nin apelidos ( lei de protección de datos)

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA

DO 20 AO 30 DE XUÑO

- ANEXO III-1

- DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POLO COLEXIO.

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA NO INSTITUTO

DO 25 DE XUÑO AO

10 DE XULLO

 

 

LEXISLACIÓN REFERENTE AO PROCESO DE ADMISIÓN DO ALUMNADO:

·      

 DECRETO 254/2012,  do 13 de decembro,  polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes  sostidos  con fondos  públicos  que  imparten  as  ensinanzas  de  segundo  ciclo  de  educación  infantil,  de  educación  primaria, de  educación  secundaria  obrigatoria  e  de  bacharelato  reguladas  na  Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

·      

 ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

·      

ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

ACCESO APLICACIÓN DE ADMISIÓN AO ALUMNADO PARA AS FAMILIAS

ESTE É O VOSO COLE: CEIP JOSEFA ALONSO