Skip to main content

Comedor 2019/20

Neste apartado recóllese a información relativa o servizo de comedor no curso 2019/20

O Consello Escolar do centro, en reunión celebrada o 28 de xuño de 2019 , aprobou a seguinte listaxe de usuarios admitidos no servizo de comedor do centro para o curso 2019/20 así como os solicitantes en situación de reserva.

Poden consultar os admitidos na seguinte listaxe:

Listaxe admitidos/reserva

MENÚ MENSUAL 2019/20