Saídas curso 2009-10

 Estas son as actividades realizadas polos alumnos ao longo do curso 2009/10