Matemáticas

 

TAREFAS RECOMENDADAS

  • Repaso das decenas, unidades, numeración ata o 79 (antes e despois dun número dado).
  • Realizar sumas e restas sen levadas.
  • Facer algún problema sinxelo con estas operacións.


Enlaces web orientativos:
https://www.orientacionandujar.es/ 
http://maestraespecialpt.com/ o
Jueduland