Skip to Content

ACTIVIDADES PERÍODO EXTRAORDINARIO.

ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓNS

MATERIAS TITORÍA     INGLÉS     MÚSICA    EDUCACIÓN FÍSICA    RELIXIÓN

 
Proposta de Educación Física para o Terceiro Trimestre
 
ACTIVIDADES 01-07 XUÑO
Matemáticas:
Números e operacións
Repaso e apoio 6º A e B.
Lingua:
Comprensión lectora. Tema 5 e 6.
Exercidios mellora da atención.
 
ACTIVIDADES 25-31 DE MAIO:
Exercicios, números e operacións.             Solucións
Exercicios mellora da atención                   Solucións
Exercicios de apoio e repaso 6ºA E 6ºB     Solucións
 
ACTIVIDADES 18-24 DE MAIO:
Matemáticas:
Exercicios, problemas de medica. Apoio 6º A e B.     Solucións
Exercicios de números e operacións.                      Solucións
Lingua:
Exercicios de repaso, reforzo, ampliación tema 4      Solucións
 
ACTIVIDADES 11-17 DE MAIO:
Matemáticas:
Ejercicios, Problemas de medidas.           Solucións
Apoio A y B problemas variados.              Solucións
Apoio A y B exercicios de medidas.         Solucións
Lingua:
Actividades letras galegas.                     Solucións
 
ACTIVIDADES 04-10 DE MAIO:
Matemáticas:
Exercicios de volumen e problemas de medida.
Solucións
Exercicios de apoio 6ºA decimais.
Solucións
Exercicios de apoio 6ºB divisións
Solucións
Lingua:
Exercicios comprensión lectora. Tema 15,16.
Solucións
Exercicios mellora da atención. Tema 7.
Solucións
 
ACTIVIDADES 5ª SEMANA DE ABRIL
Matemáticas:
Exercicio repaso. Superticies.                        Solucións
Exercicios. El volumen.                                 Solucións
Apoio A. Fraccións.                                      Solucións
Apoio A. Divisións.                                        Solucións
Apoio B. Exercicios divisións decimais.           Solucións
Lingua:
Exercicios comprensión lectora T 7 e 8.          Solucións
Exercicios reforzo Tema 5. a.                         Solucións
Exercicios reforzo Tema 5. b.                         Solucións
Exercicios reforzo Tema 5. c.                         Solucións
Exercicios repaso Tema 5. a.                         Solucións
Exercicios repaso Tema 5. b.                         Solucións
 
ACTIVIDADES 4ª SEMANA DE ABRIL:
Matemáticas:
Capacidade e volumen. Información.
Exercicios volumen e capacidade.
Solucións
Exercicios de capacidade.
Solucións
Apoio 6ºA 4º semana de abril
Solucións
Apoio 6ºB. Problemas variados 2
Solucións
Lingua:
Mellora da atención 6. Exercicios.
Solucións
Repaso tema 6. Exercicios.
Solucións
 
ACTIVIDADES 3ª SEMANA DE ABRIL:
Matemáticas.
Repaso grados, minutos e segundos.
Solucións
Unidades de Lonxitude, capacidade e masa.
Solucións
Fraccións. Apoio 6ºA
Solucións
Medidas de masa. Apoio 6ºA.
Solucións
Medidas de masa. Apoio 6ºB.
Solucións
Problemas variados 1. Apoio 6ºB
Solucións
Lingua Galega:
Comprensión lectora textos 11 e 12.
Solucións
Repaso, reforzo, ampliación. Tema 7.
Solucións
 

SOLUCIÓNS ÁS ACTIVIDADES:

Solucións. Ficha 1, Matemáticas.

Solucións. Ficha 2, Matemáticas.

Solucións. Repaso lingua

Solucións. Indicar cal das tres solucións...

Solucións. Completar proverbios

Solucións adiviñas

Solucións. Horas e ángulos

Solucións. Porcentaxe

Solucións. Problemas matemáticas

https://losviejalesdelcole.blogspot.com/
Lingua Galega
Adiviñas.
Completar os seguintes proverbios.
Indicar cal das tres solucións significa o mesmo...
Matemáticas
Ficha nº1
Ficha nº2
Lengua Castellana
Los determinantes.
Sujeto y predicado.
El adverbio.
Palabras con "LL" o "Y".
Los pronombres.
Palabras con "B" o "V".
Preposiciones, conjunciones, interjecciones.
 
ACTIVIDADES SEMANA 16-20 MARZO.
https://losviejalesdelcole.blogspot.com/
Tarefas
Lingua Galega 
Adiviñas.
Completar os seguintes proverbios.
Indicar cal das tres solucións significa o mesmo...
Matemáticas:
Porcentajes
Numeros romanos 1
Números romanos 2
Fraccione y decimales
Exercicios de horas e ángulos
Ciencias Sociais
Ciencias Naturais
AdxuntoTamaño
tarefas para o estado de alarma.pdf329.14 KB
repaso lingua pdf.pdf401.57 KB
fracciones a decimales.pdf450.22 KB
n romanos 1.pdf221.14 KB
n romanos 2.pdf31.36 KB
porcentaje.pdf366.99 KB
Exercicios horas y ángulos.pdf46.13 KB
ADIVIÑAS exerc..pdf199.18 KB
Completar os seguintes proverbios exerc..pdf190.36 KB
Indicar cal das tres solucións significa o mesmo que a resaltada exerc..pdf203.84 KB
ficha mates 6 A y B nº 1.pdf395.6 KB
fichas mates 6º A y B nº 2.pdf886.31 KB


page | by Dr. Radut