Gramática. Transformar oracións.

Autor: Alberto Armada

Transforma as oracións segundo se indica.
Os lentes da mestra crebaron. ---> (a desiderativa) ---> Oxalá .
Ana é unha bruxa humana. ---> (a interrogativa) --->
¿Gustouche a nube de fume? ---> (a exclamativa) ---> ¡Como
Hadrián non é aínda un bo meigo. ---> (a dubitativa) ---> Quizais
O Consello Supremo Galego puxo o grito no inferno. ---> (a desiderativa) --->
¿Chamaches a Mefisto para felicitalo? ---> (a imperativa) --->
Talvez vaiamos mañá de excursión. ---> (a enunciativa) --->