Gramática. O atributo

Autor: Alberto Armada

Selecciona o atributo e fai clic en "Comprobar" antes de pasares á seguinte pregunta.