Gramática. Complemento directo

Autor: Alberto Armada

Sinala o complemento directo nas seguintes oracións. Clica en "Comprobar" antes de ires á seguinte pregunta.