Gramática. O predicado verbal (PV)

Autor: Alberto Armada

Indica se as seguintes oracións teñen predicado nominal ou predicado verbal. Clica en "Comprobar" antes de ires á seguinte pregunta.