Gramática. Predicado nominal e verbal

Autor: Alberto Armada

Selecciona a clase de predicado e fai clic en "Comprobar" antes de pasares á seguinte pregunta.