Gramática. Clasificar oracións.

Autor: Alberto Armada

Clasifica as seguintes oracións.