Gramática. O predicado

Autor: Alberto Armada

Selecciona o predicado e fai clic en "Comprobar" antes de pasares á seguinte pregunta.