Ortografía. Palabras con estra-, extra-

Autor: Alberto Armada

Completa con extra- ou estra-
vertido tosfera terrestre vagante falario ngular fino sensible