Gramática. O predicado

Autor: Alberto Armada

Completa.
   adxectivo      atributo      calquera outro      complemento con preposición      copulativo      grupo do predicado      nome      Predicado nominal (PN)      Predicado verbal (PV)      pronome      suxeito      verbo   
O verbo, xunto cos complementos que o acompañan, forman o , que expresa o que fai ou o que é o .
O núcleo do predicado é sempre un en forma persoal.
Segundo o verbo, o predicado pode ser:
, formado por un verbo (ser, estar, parecer, semellar) e un complemento chamado , que debe concertar en xénero e número co suxeito. Exemplo: Os GPS son útiles.
, cuxo núcleo pode ser verbo. Exemplo: Algúns agricultores colocaron o sistema GPS.
A función de atributo pode ser desempeñada por:
- un : Miña nai está contenta.
- un : Ela é unha científica.
- un : Miña nai é esa.
- un : Eses científicos son de Oregón.