Vocabulario. Estranxeirismos.

Autor: Alberto Armada

Asocia cada estranxeirismo coa palabra galega correspondente.