Ortografía. Palabras rematadas en -cia/-za, -cio/-zo

Autor: Alberto Armada

Completa as palabras con -cia, -za, -cio, -zo
anun anda auda cobi batra avari cansa cren cari benefi espa diferen posti buli gra deli farma pre gras comer divor mali servi pregui presen ter silen noti peri xuí vi senten