Vocabulario. Neoloxismos.

Autor: Alberto Armada

Asocia os seguintes neoloxismos coa súa definición.