Gramática. Complemento circunstancial

Autor: Alberto Armada

Sinala os complementos circunstanciais nas seguintes oracións. Clica en "Comprobar" antes de ires á seguinte pregunta.