Vocabulario. Castelanismos.

Autor: Alberto Armada

Substitúe os castelanismos das seguintes oracións pola forma galega correcta.
Os neoloxismos son palabras novas que se crean para designar cousas que non existían anteriormente.
Os estranxeirismos son palabras estranxeiras que se usan nunha lingua substituíndo palabras propias.
As palabras ou expresións incorporadas da lingua castelá chámanse castelanismos.
Regaláronme unha almohadilla ao comprar un ordenador.
Regaláronme unha ao comprar un ordenador.
Cando baixaron o telón, todos aplaudiron postos en pé.
Cando baixaron o , todos aplaudiron postos en pé.
Fixeron unhas encuestas para un sondeo de opinión.
Fixeron unhas para unha de opinión.
É necesario colocar un altavoz.
É necesario colocar un .
O estreno da obra foi un éxito.
A da obra foi un éxito.
O programa ten unha mezcla de estilos musicais.
O programa ten unha de estilos musicais.