Orientación educativa

 

 DEPARTAMENTO    DE    ORIENTACIÓN

     

O Departamento de Orientación é un órgano especializado que apoia o labor do centro e do conxunto do profesorado en todas aquelas actuacións encamiñadas a asegurar unha formación integral do alumnado e á adaptación dos procesos de ensino ás características e necesidades de todos os alumnos e alumnas.

Para iso, este órgano ten encomendado participar na planificación e desenvolvemento das actuacións que se desenvolvan no centro para facilitar a atención á diversidade do alumnado tanto a través dos procesos de ensino que se desenvolven nas distintas áreas curriculares como a través da acción titorial e da orientación académica e profesional.

Todos os cursos este departamento elabora un Plan anual que formará parte da PXA e nel concrétanse as actuacións que se van levar a cabo nese curso.

     
     

 

 Curso 17 - 18 

 Curso 18-19

    Curso 19-20

     
   Ao  servizo do centro 
   
     

  CONVIVENCIA

 

ORIENTACIÓN AO ALUMNADO

     
     

Dinamización da convivencia

 
     

 Plan de Convivencia

Plan de saída de 6º
     

O noso plan de convivencia

Orientación ao alumnado
     

Xogos no Patio   

  • 2017 :

           - iniciación ao programa  

           - xogos con pelota

 Adquirimos valores 

    - Igualdade

    - Ecoloxía

     

 

Hábitos de estudio

     

Educación en valores

 
     

Día da paz:

     - Recursos 

  Prevención do acoso escolar
 

 Orienación ás familias

 

 Orientación ao profesorado

     
     

 ORIENTACIÓN ÁS FAMILIAS

 ORIENTACIÓN AO PROFESORADO

     
     

Preparándose para a escola

*Cómo escoller a escola? 

  Lexislación      
       Unha nova promoción pasa a Primaria
 

Atención á diversidade

 *INCLUSIÓN

 *A TER EN COMNTA

     
        Orientación de condutas    Acción titorial      
       Guías para pais    Guía de situacións problemáticas      
       Escola de pais on line          
         Alumnado con NEE/NEAE      
       Libros recomendados  

      - TDAH

     
       Entender a discapacidade  

      -Trastornos de aprendizaxe

     
       - Discapacidade motora

                 *Intervención

 

      - Sobredotación

                *Intervención en superdotación

                *Alta capacidade /superdotación

     
       - Discapacidade auditiva  

      - Autismo

                 *Trastornos xeneralizados do desenvolvemento

                  *DÍA DO AUTISMO 2017- 2018 - 2019 

                  *Recurosos

     
       - Transtornos de linguaxe

                  *Trastorno específico de linguaxe : Guía para

 

      -DIFICULTADES DE APRENDIZAXE

      -Dislexia

                 *DÍA DA DISLEXIA

     
       - Discapacidade intelectual  

      - Problemas de conduta

     
         

 Somos mestres

RECURSOS PARA O PROFESORADO

     
             
     

CONVIVENCIA

E como? Unha guía para a convivencia

     
             
      Publicacións       
                          
 
   

                

            

      MAIS INFORMACIÓN      
      Transexualidade       
             
     

Educación afectivo sexual

     
      Metodoloxías innovadoras       
     

                  2018 Aprendizaxe cooperativa en Ed. Infanti

     
     

                         2018 Traballamos por proxectos

                   2018 Traballo por proxectos en Ed. Infantil

     
           
     

Programas e proxectos

     
           
           
     
  •  Probas colectivas: Badyg

                   2017   -   2018   -   2019

     
           
     

TODO AUDICIÓN E LINGUAXE

  TODO PEDAGOXÍA TERPÉUTICA
     
     

Estimulación da linguaxe nas aulas

Conciencia Fonolóxica

       
           
                 

Powered by Drupal - Design by artinet