Skip to Content

AVISO IMPORTANTE
Estimadas familias, poñemos á vosa disposición información actualizada en relación ás medidas adoptadas ante o coronavirus. Para recibir avisos e notificacións do colexio debes instalar abalarMóbil.

Publicación cualificacións 2º trimestre - > É preciso que teñades instalado abalarMóbil para recibir as notas. + Info

>>> ACCEDER A INFORMACIÓN ACTUALIZADA <<<

ACTIVIDADES PARA O ALUMNADO
>>> Actividades para o alumnado <<<
Estamos á vosa disposición para calquer cousa no correo: ceip.igrexa.calo@edu.xunta.es

Do 1 ao 20 de marzo: proceso de admisión de alumnado.

Amplíase provisionalmente o prazo de presentación telemática e presencial de solicitudes de admisión que finalizará 1 semana despois do reinicio das clases. Recoméndase a utilización preferente da modalidade telemática para a presentación das solicitudes

Información do PROCESO DE ADMISIÓN e FORMULARIOS. 

VER CADRO DO PROCESO DE ADMISIÓN E MATRÍCULA

Novas e avisos.

Vacacións de Semana Santa.

Bo día, o calendario lectivo non se altera nesta período de alarma polo que mantense o período de vacacións de Semana Santa. Polo tanto, a non ser que os titores ou titoras vos envíen tarefas para facer neses días, non é necesario que traballedes as tarefas propostas para o segundo trimestre na páxina web do centro.

Lembramos que o perído de vacacións de Semana Santa abarca dende o sábado 4 de abril ata o luns 13 de abril inclusive. O martes retómanse as clases, aínda que sexa de xeito non presencial.

Aproveitamos este aviso para mandarvos unha mensaxe de ánimo a todas as familias e agradecervos o esforzo que estades a realizar e a comprensión que estades a amosar neste período de circunstancias tan extraordinarias.

Todos e todas xuntas conseguirémolo. Ánimo.

Instruccións da Xunta de Galicia sobre o proceso de avaliación do 2º Trimestre.

A Xunta de Galicia facilitou ás direccións dos centros instruccións relativas ao proceso de avaliación deste segundo trimestre.

Nas devanditas instruccións recóllese:

1. A efectos de dar continuidade no calendario escolar, os centros educativos procederán a formalizar o peche da avaliación do segundo trimestre. Cada centro, dentro da súa autonomía pedagóxica e de xestión, disporá as medidas precisas para a súa formalización, na medida do posible, antes do 3 de abril.

2. Non serán avaliables as actividades relacionadas cos contidos curriculares realizadas polo alumnado con posterioridade á data de declaración do estado de alarma. En consecuencia, aqueles centros que non teñan formalizado o peche da avaliación do segundo trimestre procederán a formalizalo co traballo desenvolvido ata dita data.

IMPORTANTE: recomendamos instalar abalarMobil, xa que é a única ferramenta que pode darlle acceso inmediato ás notas do alumnado.

Fonte da Información: INSTRUCIÓNS DO 27 DE MARZO, DIRIXIDAS ÁS DIRECCIÓNS DOS CENTROS EDUCATIVOS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO SOBRE A CONCRECIÓN DE MEDIDAS A ADOPTAR EN RELACIÓN COA AVALIACIÓN DO SEGUNDO TRIMESTRE.

Axudas comedor escolar xestión directa - Coronavirus: COVID-19

Sobre a utilización dos libros dixitais e a realización das tarefas en xeral.

Bo día, queremos informarvos de certos aspectos sobre a realización das tarefas nestes días.

O alumnado do primeiro ciclo que faga os exercicios cos libros dixitais, que fagan os exercicios copiando nunha libreta, nun folio,.... Non o exercicio enteiro, por suposto, senón as frases, palabras ou números que sexan a solución. Non pedimos unha presentación exquisita, temos que adaptarnos ás circunstancias.

Intentamos facer o posible por manter un mínimo de traballo para o alumnado. Os mestres e mestras somos conscientes das dificultades que se poden atopar, e estamos ante situacións que xurdiron moi rápido e non podíamos prever, como por exemplo non dispoñer dos libros ou das libretas.

Polo tanto hai que ser flexibles e procurar traballar co que temos. O impartante é adaptarse segundo as circunstancias particulares de cada alumno/a e facer as tarefas diarias seguindo un mínimo as propostas de cada titor/a.

 

Recollida de libros e outro material no centro escolar.

Seguindo as recomendacións e restriccóns das autoridades e cumprindo o indicado no Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19non temos aberto o centro escolar ao público, polo que, aínda que membros do Equipo Directivo están no centro para facer diferentes xestións,  non se poderá acceder ao recinto para recoller libros ou material.

 

Referente a recoller libros para facer as tarefas do alumnado, queremos informar que en breve recibiremos licenzas para poder traballar cos libros virtuais de 1º e 2º de Primaria, polo que non será necesario a utilización dos libros.

 

En canto teñamos esas licenzas poñerémolas a disposición das familias.

Medidas de contención no ámbito educativo

En cumprimento do Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, que no seu artigo 9 indica:

1. Se suspende la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza contemplados en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, incluida la enseñanza universitaria, así como cualesquiera otras actividades educativas o de formación impartidas en otros centros públicos o privados.

2. Durante el período de suspensión se mantendrán las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y «on line», siempre que resulte posible.

O Claustro do CEIP A IGREXA CALO, pon a disposición das familias, nesta web, as actividades educativas que o alumnado pode realizar sen asistir ao centro.

Lembramos ademáis que calquera actividade docente: titorías, Claustros, Consello Escolar, etc, quedan suspendidas ata novo aviso.

Actividades para o alumnado 

Suspéndense as titoría coas familias.

Dada a situación que se está a vivir estes días coas medidas publicadas pola Xunta en relación coa pandemia covid-19,  informamos a tódalas familias que se suspenden, ata novo aviso, as titorías que estaban programadas.

 

Actividades para facer na casa para os vindeiros 14 días sen clase.

O profesorado do CEIP A IGREXA CALO, pon á disposición das familias as actividades que o alumnado deberá desenvolver nos días que estamos sen clase polo estado de alarma declarado polo Goberno.

ATENTOS/AS AOS CAMBIOS QUE SE POIDAN PRODUCIR A DIARIO.

Esta información irase actualizando en canto se produzan cambios.

*RECOMENDACIÓN: sería importante que ter instalada a App de abalarMóbil para recibir directamente as notificacións no móbil.

*AVISO: Sobre a recollida dos libros e outro material no centro escolar.

*NOTA: sobre a utilización dos libros dixitais e a realización das tarefas en xeral. (Actualizado 18 de marzo)

Medidas a adoptar en relación coa pandemia covid- 19 os vindeiros 14 días naturais contados dende o día 16 de marzo de 2020

  • Actualización 2 de abril:
    • Enviouse unha notificación ABALAR cunha conta de email para a titoría de 2º A para abrir unha canle de comunicación mais directa entre a titora e as familias.
    • AVISO sobre as Vacacións de Semana Santa.
  • Actualizado venres 13 marzo: Amplíase provisionalmente o prazo de presentación telemática e presencial de solicitudes de admisión que finalizará 1 semana despois do reinicio das clases. Recoméndase a utilización preferente da modalidade telemática para a presentación das solicitudes.

Segunda xornada de portas abertas o 10 de marzo.

Dada a alta demanda de familias que están preguntando por servizos do centro, imos realizar unha nova xornada de portas abertas o martes 10 de marzo ás 19:00 horas no comedor do centro. Estades todos/as convidados/as a coñecer o noso proxecto educativo e instalacións.

Distribuir contido


by Dr. Radut