Skip to Content

Novas e avisos.

Comunicación non uso comedor escolar

A comunicación de non uso de comedor escolar debe facer sempre, aínda que o comensal teña gratuidade total do servizo.

Os MEDIOS VÁLIDOS para efectuar esta comunicación serán:

 • O formulario de comunicación de non uso do servizo de comedor, que se pode entregar en conserxería ou enviar debidamente cuberto por correo electrónico ao centro. (Acceder ao formulario) Recomendado
 • Correo electrónico. Mediante un correo indicando os días, nome e curso do alumno/a e poñendo un asunto que indique claramente de que vai o correo; por exemplo "ausencia comedor" e o nome do alumno/a. Recomendado
 • Comunicación vía telefónica. Chamando ao centro e deixando o aviso en conserxería ou en administración.

OS MEDIOS NON VÁLIDOS para facer a comunicación son:

 • Comunicación por escrito ou telefónica coa titora ou titor. A comunicación de non asistencia ao centro ou ao comedor por calquer causa ao titor/a, non  implica que esa información se traslade a administración. É por iso que independentemente de que o alumno/a non veña ao centro ou non vaia usar o servizo de comedor e sea comunicado ao titor/a, debe informarse igualmente ao centro polos medios válidos antes mencionados.
 • Correos electrónicos incompletos ou sen asunto. Os correos que se envíen ao centro deben ter asunto tal como se indicou nos medios válidos. Debido á cantidade inxente de mails que recibimos cada día é moi difícil localizar os correos se veñen incompletos e a veces o propio programa de xestión de correos xa os elimina.
 • Comunicación a través do alumnado. É responsabilidade do pai/nai ou titor/a legal do alumno/a facer a comunicación.

Información complementaria: Información relevante sobre o uso do comedor.

 

IMPORTANTE: Solicitude de colaboradores/as comedor - Protocolo COVID.

Estimadas familas, para a aplicación do protocolo COVID da Consellería de Educación, podemos dispor, dende a data de hoxe, de 19 colaboradores/as de comedor.

FACEMOS UN CHAMAMENTO a tódolos nais/pais ou titores/as legais para que se apunten coma colaboradores/as do comedor.

Para ofrecerse como colaborador/a podedes contactar co centro. É preciso que ademáis cubrades a Folla de solicitude que vos adxuntamos.

Estamos á vosa disposición para calquer dúbida que teñades.

#sentidiño

 

Impresos e pago do comedor a través de espazoAbalar

Para evitar o envío de documentación en papel e desprazamentos innecesarios ao centro, informamos que pode recibir o impreso de pago de comedor e realizar o seu pago a través de espazoAbalar. Pode acceder con certificado dixital no seguinte enderezo:

https://www.edu.xunta.es/abalar/

Unha vez dentro atopará os impresos e unha ligazón para facer o pago en:

Servizos complementarios > comedor

IMPORTANTE: Se paga a través do propio portal, non é preciso que mande xustificante de pago ao centro. Se imprime o impreso e realiza o pago nunha entidade, é necesario que nos envíe o xustificante de pago.

Pode acceder á solicitude dos impresos de pago do comedor no noso apartado de Formularios e Impresos.

INFORMACIÓN A TER EN CONTA:

 • O pago do comedor ou a descarga do impreso faise dende o espazoAbalar no enderezo indicado anteriormente. En ningún momento se debe facer dende a app Abalar (abalarMóbil) dende o móbil, pois non da esa opción.
 • Pode acceder con certificado ou con Chave 365. Os datos de acceso que pide son os da Chave 365. Non debe usar en ningún momento o contrasinal de abalarMóbil.
 • Se paga dende espazoAbalar mediante CIXTEC, xa se nos notifica ao centro o pago, polo que non ten que facer nada máis. En calquer outro tipo de pago debe mandar xustificante ao centro, preferiblemente por email.
 • Se o pagador que lle aparece en CIXTEC non é o correcto, contacte co centro.

No seguinte video ten unha descripción de como usar o servizo:

Tamén pode acceder ás guías de espazoAbalar.

Actividade extraescolar de biblioteca ofertada polo centro (Curso 2020-2021).

Estimadas familias.

En relación á actividade de biblioteca escolar que o centro ofertaba tódolos cursos a partires de outubro en horario de 15:00 a 17:00 horas, queremos informar que:

Por motivos organizativos e de aplicación do protocolo COVID, polo de agora non é posible ofertar o servizo de biblioteca escolar polas tardes. Calquer novidade ao respecto será notificada na nosa web.

Agradecemos unha vez máis a compresión que as familias estades a amosar cada día.


A Dirección.

#sentidiño

Curso alfabetización dixital para as familias.

Dende o Concello de Teo están a realizar un curso de balde para o traballo con diferentes ferramentas dixitais por parte das familias.

Adxuntamos a carta de presentación do curso e a folla de inscripción.

 

Información de positivos COVID na prensa.

Bo día.
No referente á información aparecida en certos medios sobre positivos COVID no CEIP de IGREXA-CALO, queremos informar de que a data de hoxe non temos constancia de que ningún neno/a ou persoal docente e non docente que acudise ao centro, dese positivo en COVID.

A Dirección.

Protocolo de adaptación ao contexto COVID-19 do CEIP A IGREXA CALO.

Presentamos o Protocolo que se vai desenvolver no noso centro.

O presente documento é variable, e pode ser modificado e adaptado segundo as circunstancias de funcionamento do centro.

Por todo iso, calquer modificación que se produza será notificada na web e engadida neste mesmo artigo.

#sentidiño

Histórico dos documentos:

 • 9-9-2020: Publícanse as primeiras versións definitivas dos documentos.
 • 12-9-2020: Correxidos erros nos horarios e accesos no Plan de Acollida.
 • 20-10-2020: Versión 2 do Plan de adaptación COVID e do Plan de continxencia.
  • Engadido o Plan para alumnado de NEE como ANEXO ao Plan COVID.

PLAN COVID + ANEXOS

PLAN DE ACOLLIDA

PLAN DE CONTINXENCIA

 

Outra información destacada:

Acceso ao centro e horarios de acceso.

Bo día, seguindo o protocolo COVID elaborado para este centro, establecemos os seguintes horarios e accesos.

AS ENTRADAS E SAÍDAS FANSE POLOS MESMOS ACCESOS.

 • Acceso 1: porta traseira edificio Infantil
 • Acceso 2: porta principal edificio Infantil.
 • Acceso 3: Porta principal do centro (por conserxería)
 • Acceso 4: porta traseira do centro (a que da aos patios traseiros).

 #sentidiño

NORMAS COMÚNS:

 • Manter a distancia de seguridade.
 • Evitar aglomeracións.
 • O alumnado de Primaria será entregado sen acceder á porta de acceso onde está o mestre/a de garda.
 • Máscara obrigatoria a partires de 6 anos.
 • Traen unha máscara de reposto, e un estoxo ou bolsa para a máscara que se usa e para a de reposto.

 

ACCESOS 1 e 2 ---> EDUCACIÓN INFANTIL

 

ACCESO 3 ---> 1º, 2º e 3º C de PRIMARIA

 

ACCESO 4 ---> 3ºA, 3ºB, 4º, 5º e 6º de PRIMARIA

Enquisa de Autaoavaliación e Declaración Responsable.

Unha das medidas que a Xunta establece no protocolo COVID-19 é a da realización por parte das familias de unha Enquisa de Autoavaliación antes de enviar ao neno ou nena ao colexio.

Esta enquisa debe realizarse tódolos días e de ter algún dos síntomas que se recollen nela non se debe enviar ao neno ou nena ao centro.

Para garantir que tódalas familias cumprirán con esta obriga, a Xunta de Galicia, no seu protocolo, na páxina 16 establece o sistema de asinar unha declaración responsable. 

Os primeiros días de clase enviaremos polo alumnado a devandita declaración para que a entregedes asinada. Podedes escaneala e enviala por email ao colexio.

Unha vez máis, agradecemos o voso compromiso e colaboración.

#sentidiño

Enquisa de Autoavaliación.

Declaración Responsable. Enviar ao centro debidamente cuberta. Recoméndase enviala por email.

Cartace: "Á escola con sentidiño"

Uso do comedor co Plan COVID-19 neste curso 2020-2021

Ola familias, queda pouco para empezar co servizo de comedor, que xunto co inicio das clases será o día 10 de setembro.

Neste curso, mentras esté vixente o plan de adptación ao contetxo COVID do colexio, e que en breve publicaremos, teremos dúas quendas de comedor.

Isto non vai influir na recollida do alumnado de transporte, que fará os seus recorridos habituais.

En canto ao alumnado que se vai recoller ao centro despois do comedor, debedes ter en conta que faremos diferentes turnos de entrega, que serán:

Intantil, 1º e 2º de Primaria:

 • 14:30 h
 • 14:45 h

3º,4º,5º e 6º de Primaria:

 • 15:15 h
 • 15:30 h

A RECOLLIDA FARASE NO PATIO CUBERTO, NA RAMPLA QUE DA ACCESO ÁS PISTAS, ONDE SE FACÍA HABITUALMENTE.

AS FAMILIAS NON PODEN ACCEDER AO PATIO CUBERTO, DEBEN ESPERAR NA RAMPLA.

Formulario quenda recollida Comedor

Os turnos de recollida serán sempre os mesmos, e non se poderán variar.

É moi importante cumprir estes turnos para evitar esperas innecesarias para o alumnado.

Os primeiros días de recollida debedes asinar un papel en donde seleccionades o voso turno de recollida e que podedes xa enviar por correo electrónico debidamente cuberto e asinado.

Queremos aproveitar tamén para lembrar que leades o documento "Información relevante do funcionamento do comedor", xa que este curso dada a situación debemos ser estrictos na súa aplicación.

¿Teño que recoller nenos/as que van en diferentes quendas?
Neste caso, se non é posible recollelos por separado, debedes informar e establecer unha quenda de recollida nos horarios da segunda quenda. O/A neno/a que faga uso da primeira quenda será custodiado ata a súa entrega. Pero é ALTAMENTE RECOMENDABLE recomendable recoller a cada neno/a na súa quenda para evitar momentos de espera do alumnado.

¿Como solicito a baixa do servizo do comedor?
Podes enviar unha solicitude mediante correo electrónico. Formulario de solicitude de baixa do comedor.

#sentidiño

Distribuir contido


by Dr. Radut