Sobre a utilización dos libros dixitais e a realización das tarefas en xeral.