Medidas a adoptar en relación coa pandemia covid- 19 os vindeiros 14 días naturais contados dende o día 16 de marzo de 2020