LIGAZÓNS

Proceso de admisión de alumnado curso 2019/2020

CALENDARIO DO PROCESO DE ADMISIÓN

CURSO 2019 -2020

 

 

 

RESERVA DE PRAZA PARA CENTROS ADSCRITOS ( IES CACHEIRAS)

Presentar no centro de orixe  ,onde pode recoller o Anexo I ;ou na aplicación "admisionalumnado"

www.edu.xunta.es/admisionalumnado

 

 

1-15 DE FEBREIRO

 

SORTEO DESEMPATE

 

 

ANTES 1 DE MARZO

 

PUBLICACIÓN VACANTES

 

 

ANTES DE 1 MARZO

 

PRESENTACIÓN SOLICITUDES DE ADMISIÓN

OU

NO CENTRO DOCENTE CO Anexo II -gal.

         Anexo II- cast.

  • Presentar DNI e L. de familia
  • Certificado do padrón no que figuren todos os membros da unidade familiar.
  • Se é unha praza para alumnado de NEAE, achegarase documentación.

 

 

01-20 DE MARZO

 

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA BAREMO

(CANDO O NÚMERO DE SOLICITUDES É SUPERIOR AO DE VACANTES)

SÓ SERÁ NECESARIO PRESENTAR A DOCUMENTACIÓN CANDO SE DENEGUE EXPRESAMENTE A CONSULTA AUTOMÁTICA Á ADMINISTRACIÓN.

 

 

 1 a 12 de ABRIL

 

LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS

 

 

ANTES 25 DE ABRIL

 

RECLAMACIÓNS

 

 

5 DÍAS HÁBILES

 

LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS

 

ANTES DO 

15 DE MAIO

FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA

  •  Anexo III                  
  •  Dúas fotos tamaño carnet.
  •  En caso de divorcio ou separación xudicial ,copia do convenio regulador ou sentenza

 

ENLACES DOS FORMULARIOS PARA O CENTRO

(en xuño)

DO

20 AO 30 DE XUÑO

 

NOTA INFORMATIVA

 

Cando o alumnado solicite unha praza escolar noutro centro, deberá comunicalo de forma simultánea, ao centro en que estea matriculado. 

Só se pode presentar unha única solicitude no centro en que se solicita praza en primeiro lugar.

O incumprimento desta norma determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

 

  

O alumnado que non pertenza á área de influencia do centro

·        NON TERÁ DEREITO AO USO DOS SERVIZOS COMPLEMENTARIOS: TRANSPORTE E COMEDOR ESCOLAR         

·         Poderá solicitar un uso excepcional do transporte no caso de haber prazas libres. Se houbese prazas no comedor ,sería de pago.

 

 

 

 

 

 

Normativa   

Decreto 254/2012 do 13 de decembro                

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado

ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013

 

Zona de influencia

Zona de influencia CEIP A Igrexa -  Calo

Mapa das zonas de influencia

 

 

 MANUAL PARA AS FAMILIAS- RESERVA (PÁXINA DA CONSELLERÍA ADMISIÓN)

MANUAL PARA AS FAMILIAS - ADMISIÓN

Enlace á páxina da Consellería-Amisión alumnado

 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer