Claustro profesores

ESTRATEXIAS GALEGA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2015-20

No marco da Estratexia galega de convivencia escolar 2015-2020, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria proporciona aos centros docentes unha ferramenta para desenvolver o procedemento corrector de condutas contrarias ás normas de convivencia. Esta ferramenta consta dunhas orientacións que pretenden dar resposta ás cuestións máis frecuentes que se formulan os centros cando se enfrontan a unha situación desta índole, e uns modelos normalizados que recollen o procedemento que cómpre seguir para a súa tramitación. Acompáñanse estes dous documentos cun mapa gráfico que ilustra todo o proceso. (Pincha nos títulos)

Cuestionario de convivencia 2015

Protocolo de Urxencias Sanitarias e enfermidade crónica

Procedemento corrector de condutas

Protocolo Prevención, detección e tratamento do acoso escolar e ciberacoso 

Estratexia galega de convivencia escolar 2015-2020

Powered by Drupal - Design by artinet