R/ Francisco Rodríguez, 6, 15679, O Temple- Cambre (A Coruña)

Tfno.: 881880330. COVID: 641770209. E-mail: ceip.graxal@edu.xunta.gal

COVID-19

Pais/Nais

Profesorado

Bibliotecas escolares de Galicia
Radio na Biblio

Imaxes Designed by Freepik

Iconos diseñados por Freepik from www.flaticon.es

5º E. Primaria

MATERIAL PARA O PRIMEIRO DÍA DE CLASE CURSO 2020-2021

Información dos titores de 5º de Primaria con repescto ao material para o primeiro día de clase:

Nota material primeiro día 5º EP

 

INFORMACIÓN SOBRE AS ACTIVIDADES DE 5º DE PRIMARIA DURANTE O CONFINAMENTO

As actividades encomendadas polos titores serán enviadas diariamente mediante as aplicacións de Google Classroom e Google Drive  Así mesmo, seguiremos a traballar dun xeito personalizado e supervisado virtualmente co programa SNAPPET,  accedendo ao mesmo cada un coa súa conta de usuario. As dúbidas e consultas sempre a través das mesmas aplicacións ou do correo electrónico e teléfono. Para aqueles alumnos que teñan  problemas coa rede de internet poden utilizar o móbil para comunicarse cos titores. Tamén utilizaremos o blog de "Sorrisos de caramelo".