Servizos educativos

Pais/Nais

Profesorado

5º E. Primaria

INFORMACIÓN SOBRE AS ACTIVIDADES DE 5º DE PRIMARIA DURANTE O CONFINAMENTO

As actividades encomendadas polos titores serán enviadas diariamente mediante as aplicacións de Google Classroom e Google Drive  Así mesmo, seguiremos a traballar dun xeito personalizado e supervisado virtualmente co programa SNAPPET,  accedendo ao mesmo cada un coa súa conta de usuario. As dúbidas e consultas sempre a través das mesmas aplicacións ou do correo electrónico e teléfono. Para aqueles alumnos que teñan  problemas coa rede de internet poden utilizar o móbil para comunicarse cos titores. Tamén utilizaremos o blog de "Sorrisos de caramelo".