Información

NOVO AGRUPAMENTO DO ALUMNADO QUE PASA PARA 5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Por razóns de tipo organizativo e pedagóxico no vindeiro curso remodelaranse os grupos que pasan para 5º de E.Primaria. Mesturarase alumnado de 4º A e 4º B, dando lugar a dous novos grupos de 5º A e 5º B. Contamos coa autorización de Inspección Educativa. 

 

Competencias da Xefatura de Estudos

Segundo o Artigo 34º do capitulo II do Regulamento Orgánico de Centros

O Xefe de estudos  realizará funcions da súa competencia como son:

a) Exercer, por delegación do director e baixo asúa autoridade, a xefatura do persoal docente en todo o relativo ó réxime académico.

b) Substituí-lo director en caso de ausencia, enfermidade ou suspensión de funcións.

c) Coordinar e velar pola execución das actividades de carácter académico e de orientación de profesores e alumnos, en relación co proxecto educativo do centro, os proxectos curriculares de etapa e a programación xeral anual.

d) Elaborar, en colaboración cos restantes órganos unipersoais, os horarios académicos de alumnos e profesores de acordo cos criterios aprobados polo claustro e co horario xeral incluído na programación xeral anual, así como velar polo seu estricto cumprimento.

e) Coordina–la actividade dos coordinadores de ciclo.

f) Coordinar e orienta–la acción dos titores de acordo co plan de acción titorial.

g) Coordina–la participación do profesorado nas actividades de perfeccionamento, así como planificar.

e organiza–las actividades de formación de profesores realizadas polo centro.

h) Coordina–la actividade docente do centro, con especial atención ós procesos de avaliación, adaptación curricular e actividades de recuperación, reforzo e ampliación.

i) Facilita–la organización dos alumnos e impulsar a súa participación no centro.

l) Establece–los mecanismos para corrixir ausencias imprevistas do profesorado, atención a alumnos accidentados ou calquera eventualidade que incida no normal funcionamento do centro.

m) Organiza–la atención dos alumnos nos períodos de lecer.

n) Calquera outra función que lle poida ser encomendada polo director dentro do ámbito da súa competencia.

 

Distribuir contido

          O Centro
    Datos:
       Datos do centro
       Localización
       Instalacións/dependenc.
       Horarios
       Calendario escolar
   Organigrama:
       Equipo directivo
       Consello Escolar
       Profesorado
       Persoal non docente

        Secretaría

       Información
       Matrículas
       Libros de texto
       Axuda Libros de texto
       Comedor
       Axudas

     Xefatura de Estudos

       Información
       Documentos oficiais

          Áreas - Materias

       C. Natureza - C. Sociais
       Educación Física
       Inglés
       Lingua Castelá
       Lingua Galega
       Matemáticas
       Música
       Plástica
       Relixión

         Dep. Orientación

       Orientadora
       Axuda ás familias

    Audición e linguaxe
       A nosa aula
       Recursos

        Infantil

       3 anos
       4 anos
       5 anos
       Inglés EI
       Relixión EI
       Educación Física EI      
       Música EI

« Agosto 2019 »
LunMarMérXovVenSábDom
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Dinamización Lingua Galega

       Actividades
       Certame Literario
       Intercentros
       Teatro
       Contacontos
       Letras Galegas

         Biblioteca

       Mascota
       Fotos
       Contos
       Poesías

        Convivencia

       Coidado dos baños
       Mediadores
       Policias medio ambiente
       Educación Vial