Ortografía 1º e 2º ciclos

Nesta páxina preséntanse unha serie de fichas para traballa-la ortografía no 1º e 2º ciclos de educación primaria. A maioría son para lingua española, aínda que tamén hai un feixe para lingua galega no enlace que se indica.

Descargar 
Palabras terminadas en -D (5)
(español)

 Descargar
Palabras con B y con V (7)
(español)

 Descargar
Palabras con C-Q-Z (11)
(español)

 Descargar
Palabras con G y con J (12)
(español)

 Descargar
Palabras con H (7)
(español)

 Descargar
Palabras con MP y MB (8)
(español)

 Descargar
Palabras con R y RR (5)
(español)

 Descargar
Palabras con Y (3)
(español)

 Descargar
Varias español (6)
(español)

 

 Descargar
Varias galego (11)
(galego)