You are hereCONSELLO ESCOLAR CURSO 2017/18

CONSELLO ESCOLAR CURSO 2017/18


O consello escolar queda constituído polos seguintes membros:

 

Luís Teira Parada (director)

Ángela Paz Codesido (xefa de estudos)

Balbina Pérez Pazos (secretaria)

 

Mª Elena Varela Rodríguez (mestra)

Josefa María Otero Callón (mestra)

María José Muñiz Mirás (mestra)

María Dolores Juíz López (mestra)

 

Elisa Paz Codesido (nai)

David Cameán Mariño (pai)

Sonia Mª Fontán Madarnás (nai)

Miguel González Rodríguez (pai)

  

Luisa Gómez Miguelez (administración e servizos)

 

Elvira Pereiro Ageitos (representante do concello de Ribeira)

 

 

Etiquetas