You are hereCLAUSTRO 2018-19

CLAUSTRO 2018-19


  EDUCACIÓN INFANTIL

3 anos

Mª Carmen Otero Otero

4 anos

Ramón Moares Castro

5 anos

Elena Varela Rodríguez

Mestra de apoio

Sara Lijó Gómez

Mestra de Inglés 

Begoña López López

 

EDUCACIÓN PRIMARIA

1º Primaria

Balbina Pérez Pazos

2ºPrimaria

Ángela Paz Codesido

3ºA Primaria

María Dieste Silva

3ºB Primaria

Ana Sanisidro lojo

4ºA Primaria

Concha Diéguez Freijido

4ºB Primaria

José Boo Pouso

5º Primaria

Begoña López López

6º Primaria

María José  Muñiz Mirás

 

ESPECIALISTAS

Orientadora: María Hervés Eiras

Pedagoxía Terapéutica 1: Luis Teira Parada

Pedagoxía Terapéutica 2: Eva Fernández Martínez

Audición e Linguaxe: Emma Pérez Bregua

Inglés 1º: Begoña López López

Inglés 2º-6º: Josefa Otero Callón

Educación Física: Olga Mato Creo

Educación Musical: Juan José Rivas Silva

Arts & Crafts: Ángela Paz Codesido, Begoña López López

Auxiliar conversa: Kristi Poling

Relixión Católica:  Juana Mariño Basoco

Relixión Evanxélica: Esperanza Vidal Pérez

 

Etiquetas