CARPETA FORMULARIOS FAMILIAS WEB SETEMBRO

As familias debedes descargar e cubrir varios formularios co novo curso escolar e entregarllos a/o titor/a:

 

FICHA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS PERSOAIS.  (Moi importante telos ao día)

 

AUTORIZACIÓN PARA O USO DA IMAXE PERSOAL DO ALUMNO/A

 

AUTORIZACIÓN DE RECOLLIDA DO ALUMNADO. (No centro ou no bus)

 

AUTORIZACIÓN PARA IRSE SÓS PARA CASA.  (5º/ 6º EP)

 

XUSTIFICACIÓN FALTAS ALUMNADO.Dobre para poder usar 2 veces.

 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE FAMILIAS. COVID-19