ADMISIÓN ALUMNADO 2018/19. Reserva de praza.

RESERVA DE PRAZA, para centros adscritos

CURSO 2018/19

PRESENTARASE A SOLICITUDE NO CENTRO DE ORIXE.

DO 1 AO 15 DE FEBREIRO DE 2018.

NOVIDADE: Poderáse presentar tamén

a través da sede Electrónica da Xunta de Galicia.

Sede Electronica

Inicio    ED550A

Para máis información aquí  ou na secretaría da escola.