ADMISIÓN DE ALUMNADO 2020/21. Nova incorporación.

ALUMNADO DE NOVA INCORPORACIÓN AO CENTRO. 

Prazo para presentar a solicitude de admisión do

   1 ao 20 de marzo de 2020

AMPLIADO DO 11 ao 18 DE MAIO DE 2020

Máis información.

Pódese cubrir a solicitude na aplicación admisión alumnado  e entregala asinada na secretaría da escola.

Ou presentala a través da sede electrónica da Xunta de Galica.                          

                                                   Sede Electronica

                                                  Inicio ED550B

ANUNCIO WEB CONSELLERÍA

LETRAS DE PRIORIDADE NO PROCEDEMENTO