Dependencias

Datos do centro

Nome: C.E.I.P. DAS FONTIÑAS.
Enderezo: Rúa Roma, nº 21. CP 15.707. Santiago de Compostela.
Ano de creación: 1993

Teléfono: 981543175 (E. Primaria) 981543176 (E. Infantil)

Fax: 981560741.
Correo electrónico: ceip.fontinhas@edu.xunta.gal
Web: www.edu.xunta.gal/centros/ceipfontinhas/

O centro conta coas seguintes dependencias distribuidas en dous edificios:

            

 • 19 aulas para uso lectivo (6 de E.Infantil e 13 de E. Primaria)  
 • Comedor escolar 
 • Biblioteca
 • Pavillón polideportivo e ximnasio
 • Sala do departamento de orientación
 • Aula de informática
 • Aula de música
 • Aulas de Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe
 • Dúas titorías
 • Ascensor
 • Aula de usos múltiples en E. Infantil
 • Aulas de Relixión católica e evanxélica
 • Sala do profesorado
 • Despachos administrativos
 • Dúas conserxerías
 • Local da ANPA 
 • Patios de recreo/Parque exterior infantil/Patio cuberto para E. Infantil 

Distribuir contido