ACTIVIDADES TERCEIRO TRIMESTRE

Neste terceiro trimestre o grupo de EXPERIMENT-4º segue traballando na casa. 

Traballamos a diario mantendo un horario similar ao da aula e fan actividades sobre as diferentes materias escolares.

Certo é que este grupo traballa xenial!!!!